T-MOBILE 37604 37605 37606 57020 57020 57020 900 900 900 E E E
 T-MOBILE 37644 37645 37646 57020 57020 57020 UMTS UMTS UMTS H H H
 T-MOBILE 43930162 43930163 43930164 43930132 43930133 43930134 43930142 43930143 43930144 57020 57020 57020 57020 57020 57020 57020 57020 57020 LTE1800 LTE1800 LTE1800 LTE2100 LTE2100 LTE2100 LTE2600 LTE2600 LTE2600 L L L L L L L L L
 T-MOBILE 37624 37625 37626 57020 57020 57020 UMTS900 UMTS900 UMTS900 H+ H+ H+
 PLAY 34743 36738 36739 3031 3031 3031 900 900 900 E E E
 PLAY 35329 35354 35355 31 31 31 UMTS UMTS UMTS H H H
 PLAY 3404810 3404820 3404830 3404811 3404821 3404831 3404812 3404822 3404832 3404813 3404823 3404833 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 LTE1800 LTE1800 LTE1800 LTE2100 LTE2100 LTE2100 LTE800 LTE800 LTE800 LTE2600 LTE2600 LTE2600 L L L L L L L L L L L L
 PLAY 63424 63425 63426 31 31 31 UMTS900 UMTS900 UMTS900 H H H
 ul. Pleszewska 1  Rataje
 CH POSNANIA - dach

Foto: M.Zakrzewski


Kliknij na powyższe zdjęcia aby uzyskać powiększenie